Het lymfesysteem

Het lymfestelsel, wat een reinigings- en afweersysteem is, is een netwerk van lymfevaten en lymfeknopen, dat zich verspreid door het hele lichaam. In totaal heeft de mens ongeveer 600 m² lymfevatweefsel. Lymfevaten nemen weefselvocht op met daarin opgelost eiwitten, afvalstoffen en schadelijke deeltjes die niet in de bloedbaan kunnen worden opgenomen. De schadelijke deeltjes en afvalstoffen worden in de lymfeknopen vernietigd. Vooral in de oksels, liezen en hals zitten veel lymfeknopen die als filter werken.

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een vochtophoping die wordt veroorzaakt door een storing in het lymfesysteem. Deze storing kan zijn aangeboren, men spreekt dan van een primair lymfoedeem. De vaten zijn te klein of er zijn onvoldoende vaten aangelegd. Het komt meer voor aan de benen dan aan de armen en vaker bij vrouwen dan bij mannen. Het oedeem manifesteert zich meestal niet in de kindertijd, maar bij de puberteit, zwangerschap of de menopauze.

Een secundair lymfoedeem treedt meestal op na een ernstige beschadiging van de lymfevaten of lymfeklieren als gevolg van een operatie of bestraling. Behalve het lymfevocht, worden ook de eiwitten onvoldoende afgevoerd. Dit kan zijn na een borstbesparende operatie of een borstamputatie waarbij de lymfeklieren in de oksel zijn weggehaald. Lymfoedeem begint met een gevoel van spanning in de huid door de zwelling van bijvoorbeeld borst, arm of been.

Huidtherapeutische behandeling

Health4Skin behandeld lymfoedeem door middel van oedeemtherapie.

De meest voorkomende oorzaak van veneus oedeem is een afwijking in het aderlijke stelsel, dus een afvoerstoornis. Hierbij wordt het bloed onvoldoende afgevoerd, hetgeen leidt tot opeenhoping van vocht. In staande houding moet het bloed in de aderen, tegen de zwaartekracht in, naar boven worden gepompt. Dit gebeurt voornamelijk door de spieren van de kuit.

Lopen is daarom uitstekend, maar lang staan of zitten is slecht voor de bloedafvoer door de aderen. In de aderen zijn kleppen aanwezig die in verticale houding het terugstromen van het bloed naar de voeten verhinderen. Als deze kleppen niet meer goed afsluiten, stroomt het bloed gemakkelijk terug, zodat de druk in de aderen en haarvaten toeneemt en de aderen worden wijd.

Veneuze trombose

Chronisch
Trombose bestaat uit een bloedstolsel in een ader. De gevolgen zijn dat ook hierbij de kleppen niet meer goed sluiten. Vooral de eerste paar maanden na een trombose treedt vrij vaak recidief op. Trombose in het verleden behoeft overigens niet altijd opgemerkt te zijn. De gevolgen worden soms jaren lang gecompenseerd.

Acuut
Ontstaat binnen 2 á 3 dagen. Het been is pijnlijk gezwollen en is warm. Door het tekort schieten van de afvoer via de aderen, moet het lymfestelsel meer werk verrichten. Door overbelasting van dit stelsel, kan na verloop van tijd secondair lymfoedeem ontstaan.

Symptomen

 • moe, zwaar gevoel in de benen
 • oedeem
 • bruine verkleuringen op de huid
 • dunne huid (kwetsbaar)
 • pijn,  krampen, branderigheid, jeuk en restless leggs
 • spataderen
 • open been

Door de stagnatie in de bloedsomloop loopt de voeding van de weefsels gevaar. De huid wordt kwetsbaarder en kan er een open been ontstaan. De zweer is meestal niet pijnlijk.

Huidtherapeutische behandeling

Health4Skin behandeld veneus oedeem door middel van oedeemtherapie.

Lipoedeem betekent letterlijk “vetzwelling”. Het is een chronische aandoening van het vetweefsel, vrijwel uitsluitend voorkomend bij vrouwen. Bij mannen wijst lipoedeem op een hormonale stoornis.

Bij lipoedeem is er sprake van een ongelijkmatige vetverdeling over het lichaam. Omdat er niet echt sprake is van oedeem is de term lipohypertrofie meer op zijn plaats. De afwijking komt voornamelijk voor aan het onderlichaam soms ook aan de armen. Voeten en handen zijn hierbij nooit aangedaan.

Bij een aantal patiënten is er naast lipoedeem ook van sprake van lymfoedeem. Vaak worden bij patiënten met lipoedeem andere klachten gezien zoals moeheid, pijn bij aanraking van de huid en snelle overbelasting. Vaak is men zich dit niet eens bewust.

Hoe ontstaat lipoedeem?

De oorzaak van lipoedeem is niet bekend. Erfelijke factoren spelen vaak een rol. Naast de abnormale vetverdeling zijn er aanwijzingen dat bij een aantal patiënten ook sprake is van een verminderde afvoer van weefselvocht (lymfe) in combinatie met verslapping van het bindweefsel. Daardoor kan in de loop der tijd een combinatie ontstaan van lipoedeem en lymfoedeem ook wel lymfo-lipoedeem genoemd.

Symptomen

 • moe, zwaar gevoel in de benen
 • vochtophoping
 • bruine verkleuringen op de huid
 • dunne, kwetsbare huid
 • pijn, krampen, branderigheid, jeuk en onrustige benen.
 • spataderen
 • open been

Huidtherapeutische behandeling

Health4Skin behandeld lipoedeem door middel van oedeemtherapie.