layer-2Onder manuele lymfedrainage wordt verstaan het manueel (met de handen) draineren van de weefvloeistof (lymfe) naar de lymfevaten. Manuele lymfedrainage is een zachte massage op de droge huid. Dit gebeurt door middel van draaiende pompbewegingen met de binnenkant van de hand.
Het stimuleert de lymfecirculatie in het bindweefsel en daarmee de afvloed van de lymfe door de lymfevaten.

Door deze methode wordt het oedeem verminderd en worden schadelijke stoffen afgevoerd. Manuele lymfedrainage is een massagemethode die tracht de functie van het lymfesysteem op een adequate wijze te ondersteunen. Deze therapie wordt niet bij veneus oedeem toegepast.

layer-4Lymfetaping wordt toegepast als aanvullende behandeling bij oedeemtherapie. Met een speciale techniek, waarbij de huid op spanning wordt gebracht voordat de tape wordt aangebracht, ontstaan op het moment dat de gerekte weefsels in hun oorspronkelijke positie terugkeren, convolutions (golven) in de huid. Hierdoor wordt de huid iets opgetild waardoor de druk vermindert in de onderliggende ruimte.

Daardoor ontstaat er onder de huid een verbeterde circulatie van bloed en lymfe. Dit komt het genezingsproces ten goede. Ook wordt door de liftende werking de druk op de zenuwuiteinden vermindert. Omdat de tape enkele dagen kan blijven zitten, kan het 24 uur per dag zijn werk doen.

De huidtherapeut leert patiënten specifieke beweging- en ademhalingsoefeningen. Deze oefeningen bevorderen de afvoer van lymfevocht. Dit proces kan verder gestimuleerd worden door de oefeningen thuis te herhalen. Beweging stimuleert namelijk de lymfevaten, waardoor overtollig vocht wordt afgevoerd. Voldoende bewegen is dus belangrijk, maar let er wel op dat overbelasting van het lichaam wordt voorkomen.

De bewegingen moeten vooral “dynamisch” zijn; dat wil zeggen dat aanspannen van spieren en ontspannen zich moeten afwisselen.
Sporten als paardrijden, gewichttraining, aanspanningen (bijvoorbeeld bij skiën) kunt u beter zoveel mogelijk vermijden.

Een therapeutische elastische kous wordt, veelal na het zwachtelen of na de manuele lymfdrainage aangemeten. De therapeutische elastische kous geeft een specifieke druk van buitenaf waarmee de vochtproductie in de weefsels worden geremd, zo zal het lymfoedeem stabiliseren en een recidief worden voorkomen. In principe moet deze behandeling levenslang worden voortgezet. Lymfoedeem is een chronische aandoening waarbij de therapeutische elastische kousen dus ook chronisch gebruikt moeten worden.

De meeste patiënten zien hier in het begin tegen op, maar ervaren de elastische kous al snel als zeer aangenaam om te dragen (verlichtend effect op het oedeem).

Health4Skin meet alle therapeutische elastische kousen op maat aan. Ook kan er gekozen worden voor verschillende soorten, kleuren en diktes. Het aanmeten van de kousen kan zowel in de praktijk als bij U thuis. Afhankelijk van de zorgverzekeraar worden vaak 2 therapeutische elastische kousen per ledemaat per 12 of 14 maanden vergoed.

varocare-1Het hoofddoel van zwachtelen is het terugdringen van oedeem, zodat het aangedane gebied weer een stabiele omvang krijgt. Door het aanleggen van zwachtels wordt van buitenaf een continue druk gegeven. Deze druk gaat het uittreden van vocht tegen en ondersteunt de afvoer van lymfe. Een ander gunstig effect is dat de ‘spierpomp’ beter werkt.

Door de tegendruk van het verband, drukken kleine spierbewegingen, het onderhuidse weefsel en de huid steeds tegen het verband aan. Elke spierbeweging werkt dan als een soort pomp. Veel lichaamsbeweging heeft daarom een ondersteunend effect op de zwachtels.

De zwachtels worden aangelegd als er nog geen stabiele situatie is. Wanneer de omvang van de arm of het been stabiel is, kan een therapeutische elastische kous worden aangemeten.

In de praktijk gebruiken wij veelvuldig de VaroCare. VaroCare is een uniek aanpasbaar zwachtelsysteem dat op een effectieve manier helpt om de vochtophoping (oedeem) in zowel handen, armen, voeten en benen terug te dringen.

varocare-2

Voor meer informatie, zie deze pagina: http://www.varodem.nl/v-flex/varocare-zwachtelsysteem/